top of page

Liczby - Tölustafir

WYŚLIJ ZAPYTANIE

RODZAJ MĘSKI - KARLKYNS:

Jeden - Einn

Dwa/dwóch - Tveir

Trzy/trzech - Þrír

Cztery/czterech - Fjórir

Pięć - Fimm

Sześć - Sex

Siedem - Sjö

Osiem - Átta

Dziewięć - Níu

Dziesięć - Tíu

RODZAJ ŻEŃSKI - KVENKYNS:

Jedna - Ein

Dwie - Tvær

Trzy - Þrjár

Cztery - Fjórar

Pięć - Fimm

Sześć - Sex

Siedem - Sjö

Osiem - Átta

Dziewięć - Níu

Dziesięć - Tíu

RODZAJ NIJAKI - HVORUGKYNS:

Jeden - Eitt

Dwie - Tvö

Trzy - Þrjú

Cztery - Fjögur

Pięć - Fimm

Sześć - Sex

Siedem - Sjö

Osiem - Átta

Dziewięć - Níu

Dziesięć - Tíu

R. męski liczebniki porządkowe

(jak dni kalendarzowe):

Pierwszy - Fyrsti


Drugi - Annar


Trzeci - Þriðji


Czwarty - Fjörði


Piąty - Fimmti


Szósty - Sjötti


Siódmy - Síundi


Ósmy - Áttundi


Dziewiąty - Níundi


Dziesiąty - Tíundi

Jedenasty - Ellefti


Dwunasty - Tólfti


Trzynasty - Þrettandi


Czternasty - Fjórtandi


Piętnasty - Fimmtandi


Szesnasty - Sextandi


Siedemnasty - Sautjándi


Osiemnasty - Átjándi


Dziewiętnasty - Nítjándi


Dwudziesty - Tuttugasti

Dwudziesty pierwszy -

Tuttugasti og fyrsti


Dwudziesty drugi -

Tuttugasti og annar


Dwudziesty trzeci -

Tuttugasti og þriðji


Dwudziesty czwarty -

Tuttugasti og fjörði


Dwudziesty piąty -

Tuttugasti og fimmti


Dwudziesty szósty -

Tuttugasti og sjötti


Dwudziesty siódmy -

Tuttugasti og síundi


Dwudziesty ósmy -

Tuttugasti og áttundi


Dwudziesty dziewiąty -

Tuttugasti og níundi


Trzydziesty -

Þrítugasti 


Trzydziesty pierwszy -

Þrítugasti og fyrsti

 

R. żeński liczebniki porządkowe:

Pierwsza - Fyrsta


Druga - Önnur


Trzecia - Þriðja


Czwarta - Fjörða


Piąta - Fimmta


Szósta - Sjötta


Siódma - Síunda


Ósma - Áttunda


Dziewiąta - Níunda


Dziesiąta - Tíunda

Jedenasta - Ellefta


Dwunasta - Tólfta


Trzynasta - Þrettanda


Czternasta - Fjórtanda


Piętnasta - Fimmtanda


Szesnasta - Sextanda


Siedemnasta - Sautjánda


Osiemnasta - Átjánda


Dziewiętnasta - Nítjánda


Dwudziesta - Tuttugasta

 

R. nijaki liczebniki porządkowe:

Pierwsze - Fyrsta


Drugie - Annað


Trzecie - Þriðja


Czwarte - Fjörða


Piąte - Fimmta


Szóste - Sjötta


Siódme - Síunda


Ósme - Áttunda


Dziewiąte - Níunda


Dziesiąte - Tíunda

Jedenaste - Ellefta


Dwunaste - Tólfta


Trzynaste - Þrettanda


Czternaste - Fjórtanda


Piętnaste - Fimmtanda


Szesnaste - Sextanda


Siedemnaste - Sautjánda


Osiemnaste - Átjánda


Dziewiętnaste - Nítjánda


Dwudzieste - Tuttugasta

bottom of page